G Koder

Kode Funktion
G0 Liniær ilgangsbevægelse
X = Position på x aksen.
Y = Position på y aksen.
Z = Position på z aksen.
G1 Liniær bevægelse
X = Position på x aksen.
Y = Position på y aksen.
Z = Position på z aksen.
F = Hastighed i mm pr. sekund til positionen.
G2 Cirkulær bevægelse - med uret. (CW)
X = Position på x aksen.
Y = Position på y aksen.
Z = Position på z aksen.
I = Position på center af buen på x aksen.
J = Position på center af buen på y aksen.
F = Hastighed i mm pr. sekund til positionen.
G3 Cirkulær bevægelse - mod uret. (CCW)
X = Position på x aksen.
Y = Position på y aksen.
Z = Position på z aksen.
I = Position på center af buen på x aksen.
J = Position på center af buen på y aksen.
F = Hastighed i mm pr. sekund til positionen.
G4 Pause i millisekunder
P = Antal millisekunder
G17 Bearbejdning på plan XY
G18 Bearbejdning på plan XZ
G19 Bearbejdning på plan YZ
G21 Programmets koordinater er angivet i mm.
G31 Liniær bevægelse. Stop ved input signal.
X = Position på x aksen.
Y = Position på y aksen.
Z = Position på z aksen.
F = Hastighed i mm pr. sekund til positionen.
G40 Værktøjskompensering - Ingen.
G41 Værktøjskompensering - Til venstre for kørselsretningen.
G42 Værktøjskompensering - Til højre for kørselsretningen.
G61 Kørsel med fuldt stop på koordinatet.
G64 Kørsel med flydende bevægelse.
G90 Programmets XYZ køres efter absolut koordinatsystem.
G90.1 Programmets IJ, køres efter absolut koordinatsystem.
G91 Programmets XYZ køres efter inkrementel koordinatsystem.
G91.1 Programmets IJ, køres efter inkrementel koordinatsystem.